Návratná finanční výpomoc je určena na náročné projekty, na které je pro obce ve Středočeském kraji těžké najít dostatek peněz z rozpočtu.

„Na žádosti o návratnou finanční výpomoc bude vyčleněno 20 milionů Kč, přičemž maximální výše žádosti činí 4 miliony korun. Malé obce do 3 000 obyvatel budou moci žádat od 1. července 2024 do 13. prosince 2024 prostřednictvím aplikace eDotace, a to na předfinancování projektu spolufinancovaného z fondů EU/EHP nebo z národních zdrojů,“ upřesnil náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.