Velký nedostatek odborníků ve strojírenství na Berounsku a Hořovicku bude zřejmě pokračovat i v dalších letech! To i přes rychlý rozvoj průmyslu v celém regionu, zejména pak na Hořovicku, kde roste jedna fabrika za druhou. Ke studiu strojírenských oborů se totiž dlouhodobě hlásí žalostně málo uchazečů. „Absolventi těchto oborů mají přitom jisté a finančně dobré uplatnění. Přesto máme po přijímacích zkouškách ještě volná místa,“ uvedl ředitel Střední odborné školy Hořovice Vladimír Kebert. Šance přihlásit se ke studiu na této škole tedy ještě pořád existuje. Druhé kolo přijímacích zkoušek se zde uskuteční 10. května. Podle ředitele Keberta je poptávka po absolventech velmi velká. Svědčí o tom fakt, že zástupci firem doslova lanaří budoucí odborníky ještě v době studia a nabízejí jim zajímavé benefity včetně finančního zvýhodnění.

Perspektivu strojařů potvrzuje i ředitelka Úřadu práce v Berouně Lenka Šmídová. Podle jejích slov by bylo třeba mnohonásobně více absolventů než jich je v současné době. „Firmy mají o tyto odborníky zájem, ale my jim nemůžeme vyhovět. Mezi nezaměstnanými lidmi v naší evidenci totiž žádní nejsou. Pak tato místa obsazují cizí státní přílušníci,“ řekla Šmídová. Podotkla, že firmy mají zájem nejen o strojaře s maturitou, ale i o vyučence ve strojírenských oborech. I ty Střední odborná škola Hořovice vyučuje na svém odloučeném pracovišti v Komárově.

Podobná situace jako na Berounsku a Hořovicku je i v jiných regionech. Nedostatek strojařů je také na Rokycansku či Příbramsku, odkud firmy vysílají najaté autobusy pro pracovníky z jiných míst. „Složitou situaci potvrzují naši studenti z těchto regionů, které již ve třetím ročníku oslovují personalisté nejrůznějších podniků,“ dodal Vladimír Kebert. Ředitelka úřadu práce Śmídová zdůrazňuje, že nedostatek strojarů je celorepublikovým problémem
a chybí již celá generace odborníků. Podobná situace začíná být i v elektro oborech a stavebnictví. Většina žáků devátých tříd základní škol se totiž hlásí především na obchodní akademie či gymnázia bez ohledu na budoucí uplatnění. Později mají velké problémy se sháněním zaměstnání.