V letošním roce vyjde publikace Lípy republiky Středočeského kraje. Chybět by v ní neměly ani tři lípy z Berouna. Jedna z nich byla vysazená v roce 1968 na Velkém sídlišti na počest 50. výročí samostatného československého státu. Sázení stromu se tehdy zúčastnili i berounští skauti. Další dvě památné lípy najdou obyvatelé Berouna v lokalitě Jarova. Na tyto dva památné stromy upozornil obyvatel Jarova Antonín Melichar. Jedné z lip bude v příštím roce rovných sto let. V berounské kronice se o sázení tohoto památného stromu uchoval zápis: „K upomínce 28. října 1918, kdy národ český stal se samostatným v československé republice, oslavilo občanstvo Jarovské tento historický den 21. dubna 1919 sázením lípy svobody.“

Druhá jarovská lípa je o téměř padesát let starší. Vysadili ji členové Hasičského sboru Jarov na počest 50. výročí vzniku republiky, a to 27. října 1968. Její výsadba proběhla zároveň jako upomínka 65. Výročí Hasičského sboru Jarov. „Jsou to nádherné stromy. Rád se na ně chodím koncem jara dívat. Letos nevídaně rozkvetly. Škoda, že je někteří lidé jen tak pro potěchu ničí,“ poznamenal David Hrubý.

Po druhé světové válce se sázely stromy svobody i v Hudlicích. „Sázely se jak v horní části, tak i v dolní části obce. Sázely je děti z hudlické základní školy. Povětšinou se jednalo o ovocné stromy. Díky tomu vznikl pod hudlickou skálou třešňový sad, který se v současné době obnovuje,“ uvedla hudlická kronikářka Jiřina Tejnorová s tím, že další památný strom byl v Hudlicích vysazený v roce 1968. Tehdy zde vysadili lípu. Když se kolem roku 1980 v obci slavily staročeské máje a májovníci káceli krále, tak padající král lípu rozpůlil. Přítomní májovníci a občané neváhali a rozřízlou lípu okamžitě svázali dohromady a tím ji zachránili. Ta u kostela sv. Tomáše dál ve zdraví roste.

Další lípy svobody stojí v obci Nižbor, ve Zdicích, v Mezouni, Neumětelích, Drozdově, ve Skřipli, Otročiněvsi, v Bubovicích a Koněprusích.

V obci Nižbor stojí památné lípy dvě. Jedna byla místními vysazena v roce 1919 a druhá v roce 1968. V říjnu letošního roku se chystají památnou lípu vysadit v Zadní Třebani, Málkově a dalších obcích.

Brněnské Nadaci Partnerství se za necelý rok podařilo zaevidovat více než 1918 Stromů svobody vysazených nejen v „osmičkových“ letech. Číslo symbolicky odkazuje k narozeninám nezávislého Československa.

„Když jsme v říjnu 2017 se Stromy svobody začínali, měli jsme jen kusé zmínky o několika málo lípách. Za necelého tři čtvrtě roku se díky stovkám aktivních komunit a jednotlivců z Česka, Slovenska i vzdálenějšího zahraničí podařilo něco nevídaného: překonat metu 1918 dřevin. Tyto stromy dodnes reprezentují sílu a nezdolnost myšlenek svobody, demokracie, nezávislosti i zdravého vlastenectví,“ říká k pokoření kampaňového milníku Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství.