Stanovený termín nebyl nijak náhodný; odbor životního prostředí totiž k tomuto datu stanovil konec vegetačního klidu, což jinými slovy znamená, že právě do této doby bylo vhodné stromy pokácet.

A bylo kácení opravdu nevyhnutelné? „Ano, kácení bylo nevyhnutelné, protože hrozil pád větví na lidi i zaparkovaná auta a při silnějším větru i vyvrácení stromů, což ohrožovalo bezpečnost občanů a jejich majetku,“ vysvětlila mluvčí města Jitka Soukupová. Stromy přitom nebyly vybrány nijak náhodně, nýbrž na základě dendrologické studie, kterou si město nechalo zpracovat.

Dalším krokem bude revitalizace parku včetně výsadby nových stromů. Těmi by měly být jilmy a javory. Předtím je ale nutné, aby zmíněnou revitalizaci schválili památkáři, neboť se dotčený městský park nachází u městských hradeb, které jsou památkově chráněny.

Samotná revitalizace parku by měla městskou kasu přijít na půl milionu korun. Jejím obsahem bude krom zmíněné výsadby nových stromů i výsadba cibulovin, obnova povrchu cesty a instalace laviček a odpadkových košů. Realizace projektu je naplánována na začátek podzimu letošního roku.