„Naší přírodu musíme chránit, protože podobných míst celosvětově ubývá. A právě jejich ochrana by měla patřit mezi významné úkoly krajů, měst a obcí," vysvětlil smysl opatření za Středočeský kraj radní pro oblast životního prostředí Ivo Šanc.

Také čtěte: Mezinárodní cyklotrasu odklonili z frekventované silnice

Přírodní památku Stroupínský potok tvoří říční koryto v délce 2,9 kilometrů mezi obcemi Hředle a Zdice. Předmětem ochrany jsou tři druhy živočichů: rak kamenáč, rak říční a střevle potoční, včetně jejich biotopů. Celková rozloha přírodní památky činí 1,16 hektarů. Ochranné pásmo s rozlohou 27,32 hektarů pak zasahuje do katastrálních území obcí Zdice, Hředle a Bavoryně. Obyvatelé Zdic o významu Stroupínského potoka nemají potuchy.

„Nevím, čím je ten potok tak mimořádný, že se z něho stala chráněná přírodní památka. Byla jsem u něho jen párkrát. Ale určitě je to dobře. Některé stromy, které na březích potoka rostou, jsou už letité. Aspoň je nyní nikdo zbůhdarma nepokácí," uvedla k nové přírodní památce Eliška Novotná ze Zdic.
Ve Středočeském kraji je zhruba 270 maloplošných zvláště chráněných území, 19 rozsáhlých přírodních parků a 6 chráněných krajinných oblastí.

Na Berounsku se nacházejí celkem dvě chráněné krajinné oblasti. Je to Český kras a Křivoklátsko, které je biosférickou rezervací UNESCA. Nejvýznamnější částí Chráněné krajinné oblasti Český kras je lokalita Karlštejn – Koda o rozloze 2 010 hektaru. V Císařské rokli se nacházejí pěnovcová jezírka. Po celé lokalitě jsou různé druhy chráněných rostlin, například lýkovec, dřín, tařice skalní, hlaváček jarní, koniklec načernalý, lomikámen trsnatý a mnoho dalších. Kromě toho u vrchu Bacína, který je nejvyšším bodem Českého krasu leží archeologické naleziště.

Nepřehlédněte: Prasata způsobují škody na majetku

Další přírodní památkou je Lom na Kobyle, Špičatý vrch – Barrandovy jámy, Tetínské skály, Karlické údolí, Kulivá Hora, Radotínské údolí a jiné.
Mezi národní přírodní památky patří vrch Kotýz, Zlatý kůň, Klonk, Černá rokle.