Menší vodní toky v obcích jsou mnohdy hluboko pod úrovní normálu a na některých místech se dá překročit potok suchou nohou. Podzemní vody zůstávají taktéž stále pod průměrem a jejich hodnoty se v tak krátké době, jako jsou dva dny deště, nevyšplhají nikam.

Marcela Abrhámová z Odboru výstavby a životního prostředí Hořovice říká, „ Letos jsme museli vydat opatření o zákazu odběru povrchových vod o zhruba měsíc dříve, než tomu bylo loni.“ Toto nařízení by mělo platit zhruba do podzimu. O poklesu vodních toků hovoří takto, „Pokles vody je nejvíce vidět na menších tocích v obcích, například Červený potok je hodně pod průměrem, to je dobře pozorovatelné v Oseku na jezu, kde se voda téměř nepřehoupne přes okraj. Stejně tak se to týká podzemních vod, tam je situace možná ještě horší.“

Nedávné přívalové deště sice zvýšily hladiny toků, ale ta brzy opět klesla a většina potoků a říček je v podprůměrném stavu, proto je důležité dodržovat opatření, která odbor v souvislosti s náročnou situací vydává. „Při opatřeních se opíráme o starosty, kteří nás informují o současném stavu, a spolupracujeme samozřejmě s povodím Vltavy i Labe. V důsledku toho se ustupuje od vypouštění rybníků, naplňování bazénů a podobných činností náročných na odběr vody.“ Marcela Abrhámová se dále zmiňuje o fotbalových klubech, které na své zavlažování trávníku čerpají vodu přímo z potoka. Kluby tímto vědomě porušují vyhlášku a hrozí jim tedy sankce. „Klubům bych v takovém případě doporučovala podobné opatření, jako má například komárovská sokolovna, ta si zbudovala akumulační nádrž na dešťovou vodu a z ní poté hřiště kropí.“

Toto suché období a nevyzpytatelné počasí má vliv i na zemědělce a ostatní pěstitele, kteří by vlahou půdu uvítali všemi deseti. Silné Slunce ve spojení s nedostatkem vody nemá pro růst rostlin správný vliv, a tak je možné, že letošní úroda bude předčasná a neuspokojivá. Podle agronoma společnosti Agrona Rpety Tomáše Kasla se na několika místech úroda do jisté míry zmátořila a po krátkých deštích vypadají některé rostliny lépe než loňský rok, „Třeba pšenice vypadá letos oproti loňsku lépe. Stejně tak zatím vypadá dobře i řepka,“ ovšem vzápětí dodává, že se vše bude odvíjet od nadcházejícího počasí, které teprve ukáže skutečnou úrodu. Některým pěstovaným rostlinám naopak neublížilo sucho, ale právě deštivé počasí. „Na přívalové deště doplatily jařiny, nápory vody utrpěl škody například mák,“ říká agronom a doplňuje, „ Stejně tak na krupobití doplatila na několika místech řepka.“

Nicméně dodává, že deště celkově půdě prospěly a každá kapka je na úrodě znát.