„Tehdy šlo o ústav pro mentálně postiženou mládež,“ říká ředitelka suchomastského domova Koniklec Michaela Janová a připomíná, že od roku 2007 jde 
o domov pro osoby se zdravotním postižením.

To vše Suchomastští připomněli na oslavě třicátého výročí od založení Koniklece, kterého se zúčastnili nejen samotní uživatelé, ale i řada hostů. Zástupci Koniklece na slavnosti také představili patrony domova, kterými se nově stali herci Světlana Nálepková a Ernesto Čekan. Umělci budou uživatele Koniklece dále rádi navštěvovat, připraví pro ně i hudební vystoupení.

Další novinkou Koniklece je potravinářská výroba, kde od října letošního roku uživatelé nakládají uzeniny nebo sýry. V plánu je také sušené ovoce. „Usilujeme o to, aby se tato pracoviště staly „chráněnými“. Máme podanou žádost na úřadu práce,“ konstatovala ředitelka Koniklece Michaela Janová s tím, že na chráněném pracovišti již v současné době

pracují nejen uživatelé Koniklece, ale také berounští obyvatelé se zdravotním postižením.

Koniklec Suchomasty poskytuje nyní sociální služby osmačtyřiceti uživatelům. Na suchomastském zámku žije v domově pro osoby se zdravotním postižením čtyřicet uživatelů a osm využívá chráněná bydlení v Litni a Berouně.

Pondělní slavnost zpestřili svým vystoupením uživatelé Koniklece, koledy zde zazpívali žáci místní Masarykovy základní školy.