Suchomastští přivítali deset nových občánků, a to Sofii Hanzlíkovou, Adama Štěpána, Zdeňka Kaňu, Anastázii Houškovou, Sabinu Chrzovou, Adama Kramperu, Bedřicha Červeného, Josefínu Veselou, Bohumila Smyčku a Adélu Krčílkovou.

Obřad se uskutešnil ve vyzdobené zasedací místnosti obecního úřadu. Kulturním vystoupením jej doprovodily děti z místní základní školy, na flétnu zahrála Terezka Holovská. Slavnostní proslov pronesla starostka Hana Šimková. Po zápisu rodičů do pamětní knihy všichni noví občánci obdrželi dárky – zlaté přívěsky s měsíčními znameními a pamětní list, maminky dostaly květinu. 
V obřadní síni se setkala nejstarší obyvatelka obce paní Jiřina Houbová, která doprovodila svoji pravnučku Josefínku 
s nejmladším občánkem Suchomast Adélkou Krčílkovou.