Probíhala zde rekonstrukce, v rámci které se uskutečnila výměna střechy, oken a dveří a v celé budově bylo vyměněné také osvětlení.
Modernizací prošla sborovna učitelů a ředitelna školy. Každá učebna má svou barvu, chodbám školy vévodí zelená a bílá. Škola byla zateplená a dostala novou fasádu.

Zástupci školy prvního září v nově upravené škole slavnostně přivítali stávající i nové žáky. „Opravená škola se nám moc líbí," prohlásili suchomastští školáci.

Obec Suchomasty získala na úpravu školy dotaci ve výši 2,9 milionu korun, a to z fondu životního prostředí. Stavební akce se uskutečnila v roce osmdesátého výročí budovy školy. Suchomastská základní škola je školou rodinného typu. Docházejí sem nejen místní, ale do školy dojíždějí děti z okolních obcí, dokonce i z Berouna.

Vyučování pravidelně doplňují zajímavé akce. V předchozích letech k nim patřil například lyžařský výcvikový kurz, výlety nebo návštěvy zahraničí. Oblíbenou akcí mezi dětmi je i tradiční sportovní olympiáda.