Rozpadající se hráz rybníka v Suchomastech byla impulsem k tomu, aby se zastupitelé obce pustili před čtyřmi lety do rozsáhlého projektu. Ten byl rozdělen na tři části. „Jednotlivé etapy byly rozčleněny podle toho, zda se jednalo o vodní část, či dopravní.
Obec nejprve zajistila opravu hráze rybníka. Rekonstrukce mostu dokončil Středočeský kraj v letošním červnu a nyní jsme obdrželi dotaci ve výši 4,5 miliónů korun na odbahnění rybníka,“ vysvětlil starosta Suchomast Josef Štěpán s tím, že Suchomasty mají na odbahnění rybníka spoluúčast dvacet procent.

Tuny nánosu ze suchomastksé vodní nádrže by měly zmizet letos na podzim. „Připravujeme výběrové řízení. Do něj se přihlásilo šest odborných firem. V září by mělo být jasné, kdo odbahnění rybníka provede. Do konce roku by měl být opět napuštěný,“ předpokládá starosta Suchomast. „Bahno umístíme na obecní pozemek za Suchomasty,“ doplnil Štěpán.

Kvůli letošním opravám mostu byly Suchomaty na několik měsíců neprůjezdné. „Nebude tomu tak v případě odbahnění rybníka. Řidiči však musí počítat s tím, že komunikace mohou být nárazově znečištěné. Úklid komunikace bude zajišťovat dodavatelská firma,“ sdělil Josef Štěpán.
Lidé se obávají velikého znečištění cest. „Při opravách mostu jsme se museli vypořádat s objížďkou. Věřím, že odbahnění rybníka nebude už taková zátěž. Hlavně, abychom po silnici nechodili po kolena v bahně,“ upozornil jeden z obyvatelů Suchomast.

Rekonstrukcí rybníka však úpravy Suchomast nekončí. „Plánujeme opravu zničených komunikací. Budeme samozřejmě opět žádat o dotační podporu. Opravit místní silnice, zvláště když je třeba upravit i dešťovou kanalizace, bychom sami nezvládli,“ uvedl starosta Suchomast Josef Štěpán.