Suchomastští nyní pokračují v úpravě okolí vodní plochy, kde v současné době vysazují tři aleje. Lidé se tak budou moci procházet kolem javorů, slivoní a dubů.

„Rybník původně lemovaly topoly a vrby. I když se tento druh dřevin hodí k vodním plochám, do lokality kolem suchomastského rybníka vhodný není. Je zde totiž otevřená plocha a při silných větrech zde často docházelo k polomům. Počítáme s tím, že do alejí budou chodit děti z mateřských a základních škol. Museli jsme vybrat takové stromy, které budou bezpečné,“ vysvětlila zahradní architektka Martina Radošová.

„Navíc z topolů a vrb odpadává hodně listí. A to by mohlo způsobit zanesení nově zrekonstruovaného rybníka,“ dodala zahradní architektka.

Projekt podpořila dotace kraje

Stromořadí by v budoucnu mohla navázat na turistické stezky. „Na hrázi rybníka vzniknou tři aleje. Budou na sebe navazovat a jedna z nich bude dvouřadá. Ostatní plocha a břehy budou oseté speciální travní směsí. Projekt také počítá s tím, že aleje navážou na naučné stezky, po kterých se lidé budou moci projít například až ke starému památnému dubu, který se nachází v lese nad rybníkem,“ doplnila zahradní architektka.

Suchomastští získali na úpravu okolí rybníka půlmilionovou dotaci. „Na novou výsadbu a zatravnění břehů jsme obdrželi půl milionu korun. Podporu odeslal Krajský úřad Středočeského kraje,“ uzavřel starosta Suchomast Josef Štěpán.