Obyvatelé Suchomast letos v létě upozornili na nebezpečné stromy v lokalitě zvané Lesík. Při silnějším větru na jejich pozemky totiž padaly ulámané větve i vyvrácené stromy. Dřeviny poškodily nejen plot, ale i skleník. „To nás vyděsilo. Nedovedu si představit, co by se stalo, kdyby ve skleníku zrovna někdo pracoval,“ uvedla obyvatelka jednoho z domů, které se pod Lesíkem nacházejí.

Zástupci obce nejprve na připomínky občanů reagovali doporučením, aby si lidé suché stromy vykáceli sami. Své rozhodnutí před několika měsíci odůvodňovali tím, že pozemek nepatří obci. Nyní se však situace změnila, obec se stala vlastníkem a její zástupci poslali do Lesíka dřevorubce. „Nad domy vykácíme pětadvacet metrů široký pás. Taková úprava by měla prozatím stačit, aby stromy již neničily majetek občanů,“ konstatoval starosta Suchomast Josef Štěpán.

Někteří lidé však navrhují, aby se vykácely všechny stromy. „Ve svahu nad naším domem zbylo pár borovic. Nevím, proč je tam nechali. Začínají totiž schnout a za čas se vyvrátí také. Padají zde totiž i zdravé stromy,“ upozornil obyvatel Suchomast Vladimír Kincl.

Ze suchomastské lokality Lesík opravdu zmizí všechny borovice, kterých se lidé tolik obávají. „Musíme však postupovat podle zákona, který umožňuje pokácet pouze určité množství dřevin a nařizuje náhradní výsadbu. Ostatní nebezpečné stromy odstraníme v další etapě. Duby zde však necháme,“ objasnil starosta Suchomast s tím, že se pokusí na novou výsadbu získat dotační podporu.

Lesníci v současné době odstraňují v Suchomastech i polomy. Lidé z obce vítají, že se obec do likvidace nebezpečných dřevin pustila. „Při vichřici padaly stromy jako sirky a další borovice už zase usychají. Nedivím se, že lidé měli strach,“ uzavřel za obyvatele Suchomast Jiří Bezstarosti.