Příjemné prostředí láká obyvatele obce nejen k odpočinku, ale stalo se i místem zajímavých akcí.

Děti i dospělí si zde například mohli vyzkoušet tesání dřevěných soch. Jejich díla u rybníka zůstala, zdobí jeho okolí. Akci připravilo místní občanské sdružení Via Nature.

„Letos bychom chtěli u rybníka uspořádat i komorní akustický koncert. Rádi bychom pozvali irského harfistu,“ prozradil za všechny členy občanského sdružení Via Nature Jan Unger.

Úprava rybníka, jeho okolí a přilehlého mostu byla v Suchomastech zahájená koncem roku 2006. Finančně ji podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a evropské fondy.