Suchomastští však školu zrušit nehodlají, naopak. „Snažíme se modernizovat vybavení. Žáci mohou využívat interaktivní tabuli. Každá třída je vybavená datapřístrojem, kterým mohou učitelé promítat látku na tabuli,“ popsal starosta obce Josef Štěpán s tím, že ve škole nechybí ani počítačová třída. Novinkou jsou nové lavice. Vybavení je tak srovnatelné například se školami ve městech.

Chlapci a děvčata zde mají navíc možnost vyučování na čerstvém vzduchu. „V teplejších dnech mohou strávit vyučovací hodinu na zahradě pod přístřeškem,“ vysvětlila ředitelka školy Jarmila Ciprová.

Kapacita suchomastské základní školy je dvacet pět žáků, a to s tím, že jsou zde třídy pro čtyři ročníky. Děti od první do páté třídy docházejí do školy ve Tmani. Od šesté do deváté třídy se přesouvají do Suchomast.