Na zámku v Králově Dvoře si mohou říct nově své "ano" snoubenci. Někteří toho již využili, třeba jako novomanželé Martina a Jiří Oberfalzerovi. Svatbu měli ve freskovém sále králodvorského zámku.

Že se jedná o zajímavý prostor, vysvětlil starosta Králova Dvore Petr Vychodil. „Freskový sál zdobí unikátní renesanční malby s loveckými motivy. Obdobné malby jsou na zámcích v Bechyni a Českém Krumlově nebo ve Schwarzenberském paláci v Praze,“ uvedl.

V případě, že si snoubenci vyberou některý z pátečních či předem daných sobotních termínů, mají svatební obřad bez poplatku. „Svatba bez poplatku se vztahuje pouze na soboty schválené Radou města Králův Dvůr. Když snoubenci budou chtít uzavřít manželství v jiné dny než je pátek a radou schválená sobota, musí zaplatit poplatek tisíc korun,“ uvedla matrikářka Městského úřadu Králův Dvůr Hana Kolářová.

A co snoubenci potřebují k uzavření sňatku ve freskovém sále králodvorského zámku či v obřadní síni Městského úřadu v Králově Dvoře?

„Při jednání na úřadě o místě a termínu svatby je nutné, aby ženich a nevěsta s sebou měli občanské průkazy a originály rodných listů. V případě,že je někdo z páru rozvedený, musí mít s sebou doklad o zániku předchozího manželství. Vdovy a vdovci úmrtní list zemřelého partnera. V případě, že už snoubenci mají společné děti, musí předložit i originály rodných listů svých dětí,“ upozornila matrikářka.

Že je o zámek zájem mezi snoubenci dokládá fakt, že letní termíny jsou již téměř všechny plné. V současné době tak matrikářka Hana Kolářová vysvětlila, že volné termíny jsou až v září a říjnu.