A to rozhodně není jediné výročí, které se bude ve Svatém Janu pod Skalou slavit. Už čtvrt století zde totiž působí Svatojánská nadace.

„V roce 1991 byla založena Svatojánská nadace, fond na obnovu památek v obci Svatý Jan pod Skalou. Postupem času se „nadace" změnila na současný spolek Svatojánská společnost. Vedle péče o památky se druhotným posláním Společnosti stala obnova kulturních tradic, spojená mimo jiné i s pořádáním Svatojánských koncertů," uvedl za Svatojánskou společnost Jiří Ševčík.

A mají se opravdu čím pochlubit. „Za 25 let naší existence jsme jich uspořádali téměř 160. Kromě souborů z ČR zde vystupovaly soubory z 11 zemí celého světa, taky z Brazílie, USA a Japonska, některé z nich i opakovaně," upřesnil Jiří Ševčík.

Prvním krokem bylo pozvání profesionálního souboru, který by přilákal na koncerty více lidí a zvedl by jejich celkovou uměleckou úroveň. Z několika návrhů byl poprvé v roce 1994 vybrán právě Spirituál kvintet, jehož repertoár byl pro místní podmínky více než vhodný. Tato spolupráce se záhy ukázala jako velmi dobrá volba. „Naše snaha na opravě památek a každoroční postup oprav byly natolik viditelné, že sami Spirituálové navrhli každoročně věnovat podstatnou část svých honorářů ze svatojánského koncertu na Svatojánské památky, především záchranu kostela. Několikrát zde dokonce vystoupili zcela zdarma," prozradil Jiří Ševčík.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele se tehdy nacházel doslova v žalostném stavu. Během koncertů dokonce po nějaký čas nebylo možné lidi pouštět na kůr, dokonce ani pod něj, neboť konstrukce kůru nebyla stabilní. Během oprav se jeden z koncertů dokonce musel konat venku v amfiteátru pod kaplí.

Pro pravidelné návštěvníky koncertů Spirituál kvintetu mohli i návštěvníci pozorovat, jak se rok od roku po malých krůčcích kostel i památky v sousedství dávají do pořádku. „Opravy kostela probíhaly nejprve opravou exteriéru, statiky a generální opravou věže. Následovalo postupné, velmi náročné a drahé zajištění statiky kůru, odtržené západní stěny kostela a nakonec celé budovy, včetně celé jeskyně. Poté probíhaly po několik let opravy interiéru, především stropu, veškerých fresek, výměna oken a dveří, oprava barokního krovu a nakonec i interiéru renesanční věže. Opravy kostela byly díky našemu snažení financovány především z fondu na Záchranu architektonického dědictví. Patrně nic z toho by však nebylo uskutečněno bez nezbytné pomoci Svatojánské společnosti, která svoji činností a svými podíly na opravy památek každoročně přispívá a záchranné akce iniciuje," dodává Jiří Ševčík.

Spirituál kvintet vystupuje ve Svatém Janu pod Skalou již podvacáté. Zdá se to být až neuvěřitelné číslo.

Ještě pozoruhodnější je fakt, že všechny tyto koncerty bez výjimky byly uspořádány ze strany účinkujících za minimální honorář či dokonce zdarma.

Díky tomu se podařilo jen prostřednictvím Spirituál kvintetu na obnovu Svatojánských památek vybrat několik set tisíc korun. Neméně významný je i fakt, že koncerty Spirituál kvintetu pomáhají toto místo do velké míry popularizovat a lidé se sem rádi vracejí. „Se „Spirituály" jsme před dvěma lety rovněž oslavili 150. koncert Svatojánské společnosti. Věříme, že krásnou tradici zářijových koncertů Spirituál kvintetu ve Svatém Janě pod Skalou se podaří udržet i nadále," uzavírá Jiří Ševčík.

Dodejme, že letos v neděli bude pro návštěvníky koncertu zdarma přístupna velmi úspěšná výstava fotografií Svatého Jana pod Skalou v budově kláštera.