„Nechali jsme zpracovat architektonickou územní studii veřejných prostranství v centru místní části Svatý Jan. Ze třech zájemců o tuto zakázku jsme vybrali ateliér Papundekl architekti. Jedná se o úpravu asi 250 metrů silnice a ploch okolo ní, o most přes Kačák a především o bezprostřední okolí kostela a kláštera, kde bychom chtěli vytvořit pobytový prostor pro lidi a vytěsnit odtud parkující vozidla,“ vysvětluje starosta obce Jiří Bouček s tím, že prostor by se měl do určité míry sjednotit a reagovat na to, že se zde po značnou část roku pohybuje hodně pěších turistů. „Ti jsou hlavním objektem našeho zájmu a pro ně musí být prostor lépe uzpůsoben. Tím také více vyniknou kvality tohoto unikátního místa,“ dodává Bouček.

close Vizualizace: takto by měly vypadat architektonické úpravy ve Svatém Janu pod Skalou. info Zdroj: Papundekl Architekti, se souhlasem OÚ Svatý Jan pod Skalou zoom_in Vizualizace: takto by měly vypadat architektonické úpravy ve Svatém Janu pod Skalou.

Řidiči vozidel by měli v tomto úseku už na první pohled poznat, že nejsou dominantními uživateli prostoru, ale že se musí přizpůsobit a zvolnit. Silnice by měla být vydlážděna a dlažba, ve více rozvolněné podobě, by měla být použita i na ostatních pobytových plochách. Na řadě míst bude možné posedět, zlepší se přístup ke Kačáku (potok Loděnice, pozn.red) a u pramene je navržen zajímavý kamenný objekt – přístřešek připomínající jeskyni. Studie obsahuje i návrh nového osvětlení a originální kamenný informační systém, vycházející z místních tradic. Zákoutí mezi kostelem a budovou kláštera má protínat koryto potůčku, který bude zmenšeným modelem celého toku Kačáku. Potůček bude napájen vodou, čerpanou v pravidelných intervalech z kotelny kláštera, kde ústí jedna z odnoží vydatného svatojánského prameniště.

Někteří místní se obávají hluku, dlažba není po chuti ani krajským silničářům

Zvelebení centra obce ale s sebou nese řadu problémů. Někteří místní obyvatelé se obávají zvýšení hlučnosti projíždějících vozidel oproti stavu při asfaltovému povrchu, Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) má s dlažbou problém z důvodu komplikovanější údržby. close Vzorek nové dlažby. info Zdroj: Deník/Jana Hájíčková zoom_in Vzorek nové dlažby. Směrodatné by zde ale mělo být stanovisko památkářů, kteří jsou jednoznačně pro dlažbu. KSÚS má ale tendenci ponechat za této situace veškerou údržbu na obci. „Možná ještě letos se v obci rozkope vozovka kvůli rozšiřování vodovodu a my bychom potom rádi alespoň v úseku na levém břehu Kačáku položili první metry dlažby. Bude to nákladnější než všeobecně preferovaný asfalt, ale jsem přesvědčen, že patříme mezi místa, která si zaslouží jiný než unifikovaný přístup. Navíc úprava veřejných prostranství by mohla být podpořena dotacemi v rámci ITI (Integrovaných teritoriálních investic, pozn.red). Věřím, že se nám potřebné finance na jednotlivé etapy realizace projektu podaří získat,“ přeje si Jiří Bouček. Podle starosty vzrůstající počet turistů, a hlavně jejich vozidel, kvality prostoru degraduje a omezuje místní obyvatele.

K turistickým lákadlům Svatého Jana pod Skalou patří i jeskyně sv. Ivana:

| Video: Youtube

V údolí od Jánské po Hostim je na silnici řada kritických míst, kde se dvě vozidla obtížně vyhnou, a také stále početnější cyklisté nebo i chodci jsou zde ohroženi. „Proto uvažujeme o radikální variantě určité dopravní uzávěry celého údolí, například o víkendech a svátcích, kterou také navrhuje studie udržitelnosti turistického ruchu ve Svatém Janu a v okolí, zpracovaná na popud Agentury ochrany přírody před dvěma lety. Takovéto opatření by samozřejmě nemělo zasáhnout rezidenty a návštěvníkům naší obce by mělo nabídnout alternativní způsoby dopravy včetně propagace integrované hromadné dopravy nebo nabídky záchytných parkovišť v okolí,“ říká Bouček.

Připravovaný středočeský Program rozvoje cestovního ruchu se snaží podobným snahám vycházet vstříc. „To nám dává naději, že se architektonické úpravy centra obce mohou potkat se zásadní změnou pojetí turistického ruchu v této lokalitě a s rozšířením služeb podporujících udržitelný turismus. Mírně komplikovanější doprava k nám pak bude vyvážena zásadním zvýšením kvalit zdejšího prostředí, které bude v konečném důsledku přínosem i pro místní obyvatele,“ uzavírá starosta Svatého Jana pod Skalou Jiří Bouček.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Kaufland v Berouně prochází stavebními úpravami. Zákazníci jsou občas zmatení

Kaufland v Berouně prochází stavebními úpravami. Zákazníci jsou zmatení. | Video: Hájíčková Jana