Je to den, kdy se odborníci snaží upozornit na problematiku poruch spánku, a jeho cílem je zlepšit diagnostiku 
a léčbu těchto poruch, ideálně zabezpečit prevenci jejich vzniku.
„V hořovické nemocnici již třetím rokem funguje spánková laboratoř zabývající se vyšetřováním pacientů konkrétně s poruchami dýchání ve spánku, které zahrnují chrápání a zástavy dechu," říká mluvčí Nemocnice Hořovice Konstantinos Tsivos 
s tím, že jde o takzvané apnoické pauzy.

Jak dále Konstantinos Tsivos uvádí, obstrukční spánková apnoe (OSA) – zástava dýchání v spánku – postihuje přibližně pět až osm procent dospělé populace, významnou měrou se podílí na celkové kvalitě i kvantitě spánku. 

Při světovém dni spánku se odborníci snaží upozornit na problematiku poruch spánku. Spánkovou laboratoř lidé najdou i v hořovické nemocnici. Vyšetření probíhá formou celonočního monitoringu při jednodenní hospitalizaci, která začíná v 19 hodin a končí v sedm hodin ráno následujícího dne. Monitorace se provádí na jednolůžkovém pokoji, kde se uskuteční obeznámení pacienta s vyšetřením a připojením na vyšetřovací přístroj, které provádí vedoucí sestra interního oddělení Jiří Pichlík.

Spánkový tým

Komplexní vyšetření pacientů před monitorací, vyhodnocování výsledků a rozhodování o dalším diagnostickém 
a léčebném postupu provádí lékařka spánkové laboratoře Daniela Olšavová, a to ve spolupráci s dalšími členy „spánkového" týmu. „Laboratoř je vybavena malým mobilním přístrojem snímajícím v průběhu celé noci několik důležitých parametrů, jako saturaci krve kyslíkem, proudění vzduchu dýchacími cestami, chrápání, pohyby hrudníku a břicha nebo polohu těla.

Vyhodnocení jednotlivých parametrů nám napoví, co se v průběhu spánku s dýcháním u konkrétního pacienta děje. Vyšetření je bezpečné a nebolestivé," vysvětluje lékařka Olšavová a dodává: „Poruchy dýchání ve spánku se nejčastěji objevují u pacientů ve věku pětačtyřiceti až šedesáti let, převážně u mužského pohlaví. V poslední době ale zaznamenáváme posun i do nižších věkových kategorií. Potíže mohou vzniknout v souvislosti s překážkou v horních dýchacích cestách, s vyšší hmotností pacienta, s nepravidelným denním režimem a životným stylem, interními nebo neurologickými nemocemi. Důsledkem je pak nadměrná denní únava, snížená psychická i fyzická výkonnost, vznik nebo zhoršení stavu interních nemocí."

Osm vyšetření

Hospitalizace je hrazena pojišťovnou, pacient tedy neplatí žádný poplatek. Kapacita celonočních monitorací v spánkové laboratoři Nemocnice Hořovice je prozatím osm vyšetření měsíčně, a je proto nutno se objednat s dostatečným předstihem.

Pacienti, kteří mají výše uvedené potíže s dýcháním ve spánku, se mohou objednat na vyšetření na telefonním čísle 311 552 206 nebo na e-mailu pichlik@nemocnice-horovice.cz.