Renovace budovy navýšila počet dětí v mateřince. „Rozdělením stávající tělocvičny nám v mateřské škole přibyla jedna třída. Úpravami jsme dosáhly i požadovanou kapacitu sociálního zařízení,“ uvedl starosta Svinař s tím, že rekonstrukci mateřské školy podpořila dotace ministerstva financí ve výši 700 tisíc korun.

K projektu Svinař se připojil sousední Skuhrov. „Rekonstrukcí se nám podařilo navýšit počet dětí z 24 na 39. Skuhrovští přidali na úpravy i své finanční prostředky a my jsme jim poskytli pevný počet míst ve školce,“ doplnil Roztočil. „Naše děti docházely do svinařské mateřské školy pravidelně. Někdy se však stávalo, že jsme nemohli do Svinař umístit tolik dětí, kolik bychom potřebovali. Do renovace budovy ve Svinařích jsme vložili 750 tisíc korun. Dohoda s obcí nám každoročně zaručuje 15 míst pro naše děti. V případě, že by se tak nestalo, musí nám Svinařští finanční prostředky vrátit,“ potvrdil starosta Skuhrova Zdeněk Trnka.

Zástupci Skuhrova o budově vlastní školky neuvažují. „Na její stavbu bychom neměli finanční prostředky. Navíc není jisté, zda bude stále tolik dětí, jako je v současné době a školku bychom nevyužili,“ uzavřel starosta Skuhrova.