Prvním svozovým místem, kam budou v tento den přistavené dva velkoobjemové kontejnery, je sídliště Sklenářka. V úterý se budou moci lidé zbavit odpadu v lokalitě U Společenského domu, ve středu na sídlišti K. Sezimy. Výčet všech svozových míst najdou lidé na internetových stránkách Berounského deníku i města Hořovice.

Na svozová místa budou velkoobjemové kontejnery umístěné vždy od 10 hodin dopoledne, odvezené budou následující den ráno.
„Za objemový odpad se považuje pouze ostatní odpad z domácností, například matrace, nábytek, staré šatstvo a podobně. Objemový odpad není stavební suť a nebezpečný odpad," upozorňuje za odbor technický a dopravní MěÚ Hořovice David Grunt.