Například na Tajuplný ostrov ke Zbirožskému potoku se vydalo na dva týdny téměř šest desítek chlapců a dívek, na které čekalo dobrodružství v podobě Tajuplného ostrova. „Děti se na čtrnáct dnů staly poutníky, kteří putovali neznámým ostrovem ke svatyni,“ popisuje zástupce Domečku Hořovice a hlavní vedoucí tohoto tábora Tomáš Klokočník.

Jak dále uvedl, děti zde dostaly šanci stát se alchymisty a nalézt tam poklad. Cestou musely překonat nástrahy v poušti, překročit hory, přeplavit divokou řeku, přejít bez úhony bažiny, přenocovat v pastvinách s pastýři, zúčastnit se velké pouti ve městě nebo projít jeskyněmi plných duchů.

Ve svatyni děti čekalo velké překvapení v podobě pokladu, který dětem předal strážce svatyně. „Nebyly v něm očekávané sladkosti a odměny, ale dopisy od rodičů. Tatínkové a maminky svým dětem napsali, jak je rodiče mají rádi a co pro ně znamenají. Malé i velké děti si nad svými dopisy uvědomily, že největší poklad je čeká doma … jejich rodina,“ doplnil Tomáš Klokočník.

Domeček Hořovice připravuje každoročně několik letních táborů na několika základnách, příměstské tábory, tábor pro školky nebo i školku v přírodě. Výjimkou není ani tábor pro rodiče s dětmi.

Letní akce nyní skončily, od září Domeček Hořovice nabídne opět kroužky a veřejné akce. Těmi nejbližšími je páteční den otevřených dveří nového rodinného centra Kaleidoskop, který si mohou všichni zájemci prohlédnout od 10 do 15 hodin v areálu Starého zámku v Hořovicích a nedělní

akce s názvem Karlštejnská devítka. Jde o druhý ročník běžeckého závodu v Karlštejně, který pořádá Středisko volného času Domeček Hořovice odloučené pracoviště Liteň, karlštejnští hasiči a městys Karlštejn. Běh se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka.