Duší celého projektu je hořovická lékařka Zuzana Šerclová, která akci připravila společně se svým kolegou Ondřejem Ryskou. Jak Zuzana Šerclová uvedla, kongres se zaměřil na spolupráci lékařů, kteří pečují o pacienty s nespecifikovanými střevními záněty. „Zvolili jsme témata, která jsou společná lékařům, jenž se o tyto pacienty starají," konstatovala Zuzana Šerclová. Jak dále sdělila, tito pacienti potřebují péči chirurgů a gastroenterologů. „Jde o dva hlavní obory. Pacienti jsou nejprve v péči gastroenterologů. V případě, že dojde k nějakým komplikacím, jsou operovaní. Je důležité, aby byli operovaní odborníkem, který se zabývá přímo chirurgií v rámci střevních zánětů. Zároveň je nutná péče gastroenterologa. Proto je tak důležité, aby tyto dva obory spolupracovaly," vysvětlila hořovická lékařka.

Zámek Zbiroh

Místem sympozia Nemocnice Hořovice bylo nejen toto zdravotnické zařízení, ale i zámek Zbiroh. Zde se ve čtvrtek i v pátek konala většina odborných přednášek. Zúčastnili se jich i chirurgové z pražských nemocnic. „Setkání je přínosné. Měli jsme možnost si prohlédnout sály i oddělení nemocnice. Mohli jsem se seznámit i s organizací, to vše jsou cenné informace. Přednášky jsou koncipované téměř učebnicově. Je vidět, že se organizátoři tématu profesionálně věnují, že vědí, kde je bota tlačí. Jsou to vážná témata, akce je velmi pěkně postavená," prohlásil dvaatřicetiletý chirurg Jaroslav Kalvach. S ním souhlasila i jeho kolegyně z další pražské nemocnice. Hořovickou nemocnicí hosty společně provedli majitel nemocnice Sotirios Zavalianis, Zuzana Šerclová i další lékaři. 

Bolesti a únava

Nespecifikované střevní záněty jsou označované jako IBD, jde o zkratku anglického termínu – Inflammatory Bowel Diseases. Onemocnění IBD, mezi něž patří Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, postihují stále více pacientů. V České republice vzrostl výskyt těchto chorob za posledních padesát let zhruba desetkrát. Onemocnění obvykle postihuje nemocné kolem dvacátého roku života a vyžaduje doživotní léčbu. Nemocní trpí průjmy, křečovitými bolestmi břicha, únavou, někteří podvýživou či závažným zánětlivým postižením kolem konečníku. Všechny tyto obtíže zhoršují kvalitu jejich osobního i profesního života. Přibližně dvě třetiny pacientů musí v průběhu života podstoupit operaci z důvodů selhání konzervativní léčby, komplikací onemocnění či pro přednádorový stav, nebo dokonce střevní nádorové onemocnění.

Komplikovaná léčba

Léčba IBD pacientů je dlouhodobá a komplikovaná, vyžaduje úzkou spolupráci specialistů z oblasti gastroenterologie a chirurgie a často také extrémně vysoké náklady. Péči je tedy třeba soustředit do specializovaných center. Jedno z nich nedávno vzniklo právě v Nemocnici Hořovice. Proto se vedení tohoto soukromého zdravotnického zařízení rozhodlo podpořit společné setkání odborníků, které se tematicky zaměří na předoperační přípravu, prevenci pooperační recidivy a některé další aspekty léčby IBD.