A nejen to. Sami zástupci policie dětem z knížky předčítali. Stalo se tak i v Praskolesích, kde školákům Policejní pohádky představila mluvčí berounských policistů Marcela Pučelíková. „Z příběhů se dozvíte spoustu zajímavých věcí. Dozvíte se, jak byste se měli správně chovat, aby se vám nestalo nic zlého. Pozorně poslouchejte, na konci pohádky je vždy rada a otázky, které se k příběhu vztahují,“ sdělila Marcela Pučelíková dětem a pustila se do čtení prvního příběhu.

Kluci a holky z praskoleské základní školy se mohou k Policejním pohádkách kdykoliv vrátit. Knížku jim totiž policisté, stejně tak, jako v dalších regionech, věnovali.

Spravedlivý soudce

Policejních pohádky obsahují celkem šestnáct pohádek a příběhů, dějem děti provází policista Honzík. V závěru pohádky zopakuje správné pravidlo soudce, spravedlivý Přemysl. Příběhy zahrnují časté protiprávní situace a dětem vhodnou formou přibližují zásady bezpečného chování či naopak upozorňují, jakého jednání se vyvarovat. Mezi příběhy tak lze nalézt téma sprejerství, pohřešování dítěte, násilné, majetkové i mravnostní trestné činnosti a další. Nechybí ani problematika bezpečného pohybu na komunikacích či nebezpečí drog.

Knihovny a školy

Autorem knihy je ostravský soudce Roman Pokorný, knihu ilustrovala Šárka Nogová. Uvnitř publikace děti naleznou také CD se všemi pohádkami. Posluchačům je načetli policisté i soudce.

Knížku Policejních pohádek bylo možné vydat díky podpoře Moravskoslezského kraje. Na sklonku loňského roku bylo vydáno víc než šest tisíc kusů. Původně zamýšlená distribuce do moravskoslezských školek, škol a knihoven, postupně vrcholila desítkami zájemců z celé republiky. Publikace byla distribuována i do knihoven či škol, které o ni požádaly. Vzhledem ke značnému zájmu bylo přistoupeno k přípravě dotisku pohádek v počtu třicet tisíc kusů. Knihu zatím nelze koupit, pro veřejnost je dostupná v krajských vědeckých knihovnách a knihovnách, jež o ni požádaly.