Lehká nervozita na staveništi naznačuje, že se blíží kolaudace. Ta je naplánovaná na pondělí 19. prosince. Jak uvedl místostarosta města Hořovice Ondřej Vaculík, tři dny před tím se na místě uskuteční takzvaná předkolaudační porada se zástupci hygieny nebo hasičů. „Tedy všech, kteří jsou účastníky tohoto řízení a v podstatě by mělo být vše dokončeno do té míry, aby zejména z hlediska hygienického a požárního bylo vše v pořádku," říká místostarosta Ondřej Vaculík a upozorňuje, že v hale se okamžitě po kolaudaci cvičit nebude. Bude třeba dořešit spoustu nedodělků, které nevznikly kvůli neschopnosti firmy, ale kvůli nutnosti dodržení daných technologických postupů.

„Nechceme, aby byla ohrožená kvalita. Peníze, které to stojí, musí přinést tu nejvyšší. Nejde například dokončit stěrkové podlahy, anhydrit musí minimálně šest týdnů vysychat," uvedl konkrétní příklad Vaculík.

Vše se má dokončit v průběhu ledna a února. Sportovní halu chtějí Hořovičtí otevřít v březnu. Kvůli zastaralé sportovní hořovické hale řada oddílů čelila omezeným tréninkovým možnostem. To se má v první čtvrtině příštího roku měnit. Rekonstrukce hořovické sportovní haly patří mezi největší investiční akce za poslední roky. Jde o dílo za více než 56 milionů korun, které podpořila krajská dotace ve výši dvacet milionů korun, navíc se podařilo získat dotaci z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v podobě 15 milionů.