Akci zahájil starosta obce Martin Hrdlička, který ve svém projevu vyzdvihl důležitost zachování demokracie, aby se podobné hrůzy neopakovaly. Poté na návsi před domem číslo 15 starostka společně se zastupitelem obce a předsedou Pracovní skupiny kultury, sociálních věcí a cestovního ruchu Ladislavem Peckou odhalili informační tabule – turistické zastavení číslo 17 – a kameny zmizelých se jmény příslušníků dvou transportovaných rodin.

Poslední židovskou rodinou, která v Tetíně žila, byli bezdětní manželé Justicovi. K nim se v roce 1938 se svojí rodinou přistěhovala sestra paní Justicové. O čtyři roky později 22. února nacisté obě rodiny deportovali transportem Y z Kladna do Terezína. Odtud byly rodiny přesunuty do vyhlazovacích táborů, kde na ně čekala jistá smrt.

Muzeum připravuje přednášku o židovské historii

„Pro ty, které zajímá židovská historie, v našem muzeu o ní připravujeme zajímavou přednášku. Tu nám přislíbila hebraistka, přední česká překladatelka moderní hebrejské literatury a vysokoškolská pedagožka docentka Jiřina Šedinová. Termín není ještě přesně stanoven a budeme o něm včas informovat,“ uvedla koordinátorka kulturních akcí a vedoucí tetínského muzea Lenka Viezanová.

V muzeu se navíc chystá expozice o historii zaniklé židovské obce. „Všechny informace se místním badatelům podařilo dohledat v Židovském muzeu, matrikách, archivech a dokonce i ve vzpomínkách pamětníků. Výstavu momentálně připravujeme,“ doplnila Viezanová.

Během pietní akce starosta Martin Hrdlička předal první průvodkyni místního muzea Lidmile Brejchové čestné uznání s kyticí za její celoživotní přispění ke kulturnímu životu obce. Byla to právě ona, kdo společně se Stanislavou Hahnovou, členkou Sdružení svaté Ludmily a průvodkyní místních kostelů, nedělní akci iniciovala.