Velkolepá mše, která je vyvrcholení pětiletých příprav kulatého výročí, začala přesně v 11 hodin a přihlížely jí odhadem asi tři tisícovky lidí. Po krátké modlitbě si jako první vzal slovo starosta Tetína Martin Hrdlička. V úvodu své řeči vřele přivítal všechny přítomné, jmenovitě pak papežského legáta Christopha Schönborna, Kardinála Dominika Duku, arcibiskupy Jana Graubnera a Charlese Balva.

Dále pozdravil i další významné hosty z řad politiků a diplomatů Arménie, Argentiny, Chorvatska, Maďarska, Moldavska, Rakouska, Ukrajiny a Ruska. Nezapomněl zmínit ani partnerské obce Tetín a v neposlední řadě připomněl celý berounský region.

„Jsem skutečně dojat, že vás přišlo tolik. Dnešní pouť je vyvrcholení naší více než pětileté práce, do které se zapojila řada institucí a bezpočet lidí. Naším cílem bylo připomenout svatou Ludmilu celému národu. Projekt vrcholí a myslím, že jsme splnili úkol tuto pozapomenutou světici a kněžnu Ludmilu připomenout celé společnosti,“ řekl Hrdlička a zmínil, že jedním z důvodů oslav je také připomenutí české společnosti její křesťanské kořeny. Starosta též skrze Ludmilu upozornil na to, že je potřeba upozorňovat na kladné osobnosti české historie. „Aby pro nás mohly být inspirací pro naši životní cestu,“ řekl.

Hrdlička zmínil, že smrt matky českého národa určila jeho směrování na celá staletí. Všem za pomoc a podporu při organizaci dnešního velkého víkendu poté poděkoval. Nato došlo na předání certifikátu. „Nevím, zda to ctihodný kardinál Schönborn už ví, ale čeští historici a genealogové dohledali, že on sám je přímým potomkem svaté Ludmily, a proto jsme připravili certifikát, který tuto skutečnost dokládá,“ řekl Hrdlička již za velkého aplausu.

V závěru starosta připomenul kříž, který byl na tetínské louce vztyčen a nyní hledí na kříž ve Svatém Janu pod Skalou. „Kříž má připomenout propojení svaté Ludmily se svatým Ivanem, který tehdy ve Svatém Janu pod Skalou jako poustevník kdysi žil,“ uvedl Martin Hrdlička a všem popřál, aby si letošní významné výročí velice užili.

Kardinál vyřídil osobní pozdravy od papeže Františka

Slova se poté ujal sám kardinál Christoph Schönborn. „Přišli jsme, abychom si zde na Tetíně připomněli den zrození svaté Ludmily pro věčný život a den jejího umučení. Je mi velikou ctí, že vám mohu vyřídit osobní pozdravy od papeže Františka. Je hezké, že několik dní po návštěvě Slovenska můžeme dnes oslavit svatou Ludmilu v jeho duchovní přítomnosti. Je pro mne velkou radostí být vyslancem papeže ve svém rodišti, i když jsem tu prožil pouhých devět měsíců života,“ uvedl kardinál a omluvil se za to, že se i přes vlastní předsevzetí dodneška nenaučil česky. „Proto se omlouvám za špatnou výslovnost vašeho mateřského jazyka při slavení mše svaté, kterou nyní můžeme zahájit,“ dodal.

Jmenování papežského legáta je oznámeno listinou napsanou v latině, takzvanou bulou, která byla nato v překladu do češtiny přečtena. Následovala svatá mše. Po ní zahrála česká státní hymna.

Později kardinál Schönborn pohovořil o předaném certifikátu. „Vůbec jsem to netušil. Musím se ještě pořádně podívat, co v tomto nádherném dokumentu stojí a jsem velmi napjatý. Přesto jsme všichni skrze Adama a Evu spřízněni a jako celé lidstvo jsme jedna rodina,“ uvedl před tetínským kulturním domem. „Na Tetíně jsem poprvé a je to moc nádherné a fascinující místo. Pevně věřím, že tu nejsem naposledy,“ dodal.

V obci na Berounsku kardinál vůbec poprvé viděl lebku svaté Ludmily. „Je vždy velmi působivé spatřit pravé pozůstatky svatých,“ řekl a přitom rád poukázal na kříž od svatého Jana Pavla II., který svíral v dlani. „Tento kříž kdysi sám svatý Jan Pavel II. nosil,“ dodal a vysvětlil, že jde o takzvanou dotýkanou relikvii.

Kardinál Christoph Schönborn zůstal na Tetíně na oběd, plánoval se potkat s apoštoly a později odpoledne vyrazil zpět do Vídně.

Sobotní mši a pátečnímu příjezdu lebky svaté Ludmily asistovali kromě pracovníků pražského arcibiskupství a dobrovolníku také čeští skauti.