Zastupitelé Tetína investují do kanalizace, která se nyní v obci staví, desítky milionů korun. „Na kanalizaci se nám podařilo získat státní dotaci. Výstavba čistírny odpadních vod společně s páteřní sítí si vyžádá celkové náklady ve výši 35 milionů korun,“ upozornil starosta Tetína Pavel Hejna.
Vedení obce i obyvatelům se tak splnil dlouhodobý sen.

„O výstavbu kanalizace jsme usilovali už od roku 2000. Vlastně od té doby, co jsme dokončili plynofikaci. Původně jsme si mysleli, že bychom odpadní vody z naší obce svedli do čistírny v Berouně. Zdálo se nám to jako jednodušší
a výhodnější řešení, než stavět vlastní čističku. Nakonec jsme ale museli tuto variantu zamítnout a čistírnu odpadních vod v obci vybudovat,“ informoval Pavel Hejna.

Čistička, kterou obec nechala v letošním roce postavit, má kapacitu pro 800 ekvivalentních obyvatel. „Má tak ještě určitou rezervu. V obci žije v současné době jen 750 obyvatel. Protože náš územní plán nepočítá s rozsáhlejší výstavbou rodinných domů, nehrozí, že by nám výkon čističky
v budoucnu nestačil,“ upozornil starosta.

Uzavírky má obec už za sebou

Výstavbu kanalizace by měla vybraná firma dokončit v květnu příštího roku. „Celou investiční akci máme rozvrženou na dva roky. Během první etapy, která začala už v loňském roce, jsme zajistili pokládku kanalizačního potrubí v silnici ve směru z Tetína na Srbsko. Komunikaci, která je velmi frekventovaná, jsme kvůli tomu museli uzavřít. Protože tuto silnici Lomy Mořina využívají k přepravě kamení, museli si zajistit předzásobení. Jiná uzavírka komunikací nás už do konce stavby nečeká,“ vysvětlil Hejna.

Rozsáhlá investiční akce, která v turisticky hojně navštěvované obci výrazně zlepší životní prostředí, bude dokončena v květnu. „Na příští rok nám už moc práce ale na kanalizaci nezbývá. To nejhlavnější se nám naštěstí podařilo udělat letos,“ řekl starosta Pavel Hejna.