„Poprvé jsme ji uspořádali loni, a to v roce pětadvacátého výročí. Důležitá věc se totiž začala vytrácet z povědomí lidí, proto jsme ji chtěli připomenout," prohlásil pořadatel Tomáš Hampejs. „Myslím, že události v Paříži to jednoznačně ukázaly. Cesta, která byla nastoupená prezidentem Václavem Havlem, byla ta správná, kterou jsme se měli ubírat. Dnešní události v Paříži a populistické vyjádření našich některých politiků jsou smutnou záležitostí. I proto je dobré se setkat a říct si, že touto cestou jít nechceme a chceme jít cestou demokracie," konstatoval Tomáš Hampejs, který v listopadových dnech roku 1989 nechyběl v pražských ulicích na demonstracích.

„Když vzpomenu na ty dny, bylo velice složité vůči starší generaci prosadit něco nového. Všichni se báli o postavení i o to, aby se třeba nevhodně nevyjádřili. Jako mladá generace jsme tuto dobu prožívali velice rozporuplně. Byla zde šance skončit se starým a začít něco nového, přitom ta starší generace byla k těmto změnám pesimistická," vzpomínal při tetínské akci její pořadatel Tomáš Hampejs.

Starosta obce Tetín Martin Hrdlička je přesvědčený o tom, že názory na 17. listopad se v naší zemi stále velmi liší. „Jen část lidí si váží toho, že je v naší zemi konečně demokracie, a to po předchozích čtyřiceti letech komunistické hrůzovlády, která uvrhla naši zemi z morální a ekonomické prosperity do situace, kdy se můžeme rovnat s některými rozvojovými zeměmi," konstatoval na předvečerním setkání Martin Hrdlička.

Ten se také domnívá, že za šestadvacet let od Sametové revoluce jsme mohli stihnout více. „Stihli jsme to, co jsme stihli. Hodně vzpomínám na prezidenta Václava Havla, který říkal, že změna nebude rychlá. Změna musí nastat v našich hlavách, tam to jde ale nejpomaleji," zmínil starosta obce Tetín a dodal, že právě proto je třeba události Listopadu stále připomínat.

Na tetínské návsi se v pondělí večer sešly dvě stovky lidí. Kromě toho, že si návštěvníci připomněli odkaz Listopadu, mohli přispět do putovní kasičky Klubíčka.
Neziskovou společnost, která pomáhá lidem s postižením, zde zastupovala například Marina Smolíková, ke sbírce uvedla: „Vybrané finanční prostředky použijeme na terapie našich klientů a podobně." Martina Smolíková je přesvědčená, že vzpomínkové akce jsou přínosem především pro mladé lidi. „Slyšela jsem náhodně anketu. Čtyři z pěti nevěděli, jaké události jsou se 17. listopadem spojené," prohlásila Martina Smolíková.

Svou přítomností akci podpořili místní i lidé z okolí. Připili si dobrým vínem a na závěr je potěšil ohňostroj. „Připíjíme na svobodu, které je v tomto čase hodně zapotřebí," prohlásila obyvatelka obce Tetín Ivana Smetanová.