„Opět budete moci nahlédnout například pod ruce a sekery našim řemeslníkům, kteří předvedou práci tesařů a šindelářů," předeslalii organizátoři.

Je ale pamatováno i na děti. Čeká je malování na obličej, dílničky s jarní a velikonoční tematikou, projížďky na koni a další zábavné aktivity. Pro tatínky bude připraveno zelené pivo nebo řemeslné práce.