Zastupitelé Hudlic se v obci rozhodli vybudovat tlakovou kanalizaci za zhruba 70 milionů korun. Tu ale někteří z občanů odmítají. Přestože lidé o kanalizaci v obci stojí, mají strach z toho, co jim přípojka tlakové kanalizace přinese. Bojí se věcného břemene a většího účtu za elektřinu. Mnozí jsou i přesvědčeni, že u jejich nemovitosti je tlaková přípojka zcela zbytečná, když by mohli mít gravitační. „U nás v rokli je tlaková kanalizace nesmysl. Vše tu teče samospádem. V ulici nejsem sama, kdo tlakovou nechce a obci souhlas s věcným břemenem nedá,“ uvedla Jana Malá. Souhlas vlastníků nemovitostí obec potřebuje k tomu, aby získala územní rozhodnutí a mohla požádat o dotaci.

Výstavba kanalizace byla v Hudlicích jedním z hlavních volebních programů minulého i současného zastupitelstva. Z tohoto důvodu dělají představitelé obce vše pro to, aby finančně náročnou akci zrealizovali. Po roce 2003 nechali vypracovat studii, která řešila čtyři varianty pro odkanalizování Hudlic. Gravitační s přečerpáváním některých částí obce, kombinovanou, podtlakovou a tlakovou. „Tlaková kanalizace je podle provedených šetření pro obec nejvýhodnější a jediné možné řešení. Jak pro obec, tak pro její obyvatele. Předběžné náklady by měly být kolem 70 milionů korun. Kombinovaná by stála daleko více,“ tvrdí starosta Hudlic Pavel Hubený.

Podle něho by na kombinovanou gravitační kanalizaci s tlakovou obec nedokázala zajistit potřebné prostředky. „Když dostaneme dotaci ve výši 75 procent jako jiné obce, tak musíme zajistit kolem 20 milionů korun. Nejdražší jsou zemní práce, proto se jejich objem snažíme co nejvíce omezit
a ušetřit,“ řekl starosta.

Obec chce lidi přesvědčit

O výhodnosti tlakové kanalizace budou tento týden přesvědčovat hudlické občany obcí pověření zástupci. Ti budou zároveň zjišťovat, kdo s umístěním jímky na svém pozemku souhlasí, a kdo ne. „Budou chodit ve dvojicích a lidem vysvětlí vše potřebné. Zároveň jim i řeknou, kde by u nich mohla jímka s čerpadlem být,“ vysvětlil starosta.

„O tlakovou přípojku zrovna nestojíme. Bydlíme pod kopcem, takže bychom mohli mít gravitační, ale raději nějakou než žádnou. Proto jim ten souhlas dáme,“ prozradila Liběna Jiravová. Marie Holečková, která není z tlakové kanalizace také nadšená, zatím váhá, jak na věcné břemeno odpoví. „Když nám vše vysvětlí tak, že to jinak nejde, tak jim souhlas asi dám,“ poznamenala Marie Holečková.

Představitelé obce trvají na svém

A jak dopadnou lidé, kteří s věcným břemenem a tlakovou přípojkou souhlasit nebudou? „Od tlakové kanalizace neustoupíme. Tam, kde to půjde, se přepadová jímka s čerpadlem zabuduje před dům na obecní pozemek a přípojení si budou lidé muset platit sami,“ říká rozhodně Pavel Hubený. Ti, kdo se na tlakovou kanalizaci nenapojí, pak budou muset obci dokládat, jakým způsobem likvidují všechny odpadní vody.

„O výhodnosti tlakové kanalizace mě pan starosta nepřesvědčil. Její přípojku ještě zvažuji. Stejně k ní bude většina občanů dotlačena. Obecní zastupitelstvo si realizaci tlakové prosadí stůj co stůj. Občané si tak budou muset rozmyslet, zdali je lepší přiklonit se k tlakové, nebo každý mesíc prokazovat vývoz odpadních vod na čističku,“ myslí si Andrea Čápová.