Investovat do oživení kulturního a společenského života se rozhodlo vedení Tmaně. Finanční náklady na přístavbu konferenčního sálu přitom nebudou vůbec zanedbatelné. Částky se vyšplhají do milionů korun.

„Do příštího roku bychom měli mít vybudovanou novou víceúčelovou budovu, která bude součástí současného kulturního domu,“ vysvětluje starosta Tmaně Antonín Plátěnka. Přístavba, která vyjde zhruba na dva miliony korun, a o půl milionu korun navýší náklady další vybavení prostor, by podle něho měla sloužit nejrůznějším aktivitám všech občanů Tmaně. „Vyjdeme tak vstříc činnostem mládeže, zájmových spolků a aktivit důchodců, ale i komerčním zájmům podnikatelů. Vznikne tu prostor, který může sloužit samostatně, což může být v případě menších setkání finančně výhodnější,“ říká starosta obce.

Současná kapacita kulturního domu, která činí dvě stě lidí, bude zase v případě potřeby navýšena o dalších šedesát až sedmdesát míst. Díky propojení obou budov dojde také k notným úsporám. „Využijeme stávajícícho sociálního zařízení a inženýrských sítí,“ vysvětluje Antonín Plátěnka, který doufá v pomoc dotačních titulů. „Jsme zařazeni do programu obnovy venkova ministerstva pro místní rozvoj. Máme šanci získat v tomto roce půl milionu korun a příští rok opět tu samou částku,“ sdělil starosta.

„V průběhu letošního roku bychom rádi zajistili hrubou stavbu budovy a pokud vše půjde podle plánů, pak by příští rok mohl být projekt dokončen. Přístavbu jsme připraveni zrealizovat i v případě, že žádnou dotaci od státu nedostaneme. To se rozhodne v průběhu června,“ konstatuje přesvědčeně starosta Tmaně Antonín Plátěnka.