Pokud si provozovatel kontrolu kotle nezařídil nebo úředníkům nepředloží potvrzení o jejím provedení, vystavuje se riziku pokuty, a to až do výše dvaceti tisíc korun. Firmy může nedodržení zákona stát až padesát tisíc korun.

Také čtěte: Hasičům dali zabrat vlci i rotvajler

Úředníci Berounska a Hořovicka se už na některá místa zaměřili. Přiměly je k tomu nejen podněty obyvatel regionu ale i valící se tmavý kouř z komínů.

Vedoucí odboru výstavy a životního prostředí Městského úřadu Hořovice David Grunt uvedl, že za celé území Hořovicka přišlo od začátku roku deset podnětů. Potvrzení o kontrole žádali i po dalších provozovatelích kotlů.

„Když sami vidíme, že některý z komínů neúměrně kouří, tak jeho majitele vyzveme, aby doložil revizi kotle. Zatím se nám nestalo, že by ji někdo neměl, nebo nedoložil," konstatoval David Grunt.

Berounská městský úřad zaznamenal od začátku roku dva podněty.

„Pokud si někdo na souseda stěžuje, musíme dotyčného oslovit. Musíme ho upozornit na všechny jeho povinnosti i na to, že pokud obdržíme podnět opakovaně, musíme se vypravit přímo na místo," sdělila vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Beroun Jitka Ciroková. Berounští úředníci se zatím nikam nevypravili.

Poškozování ovzduší

„V rámci ústního jednání žádáme o vysvětlení, a to například i v souvislosti s doručenými fotografiemi," doplnila Jitka Ciroková.

Potvrzení o kontrole kotle mohou úředníci žádat po každém, kdo takové zařízení na vytápění vlastní. Navíc se mohou vypravit přímo ke kotli. A to v těch případech, kde je podezření, že dotyčná osoba spaluje domovní odpad, zejména pak plasty.

Při spalování v běžném kotli obsahují velké množství chlóru, který v reakci s ostatním odpadem vede ke vzniku dioxinů, které jsou vysoce toxické a to i ve velmi nízkých koncentracích. Při spalování domovního odpadu tak dotyčný ničí okolní ovzduší a dále spalování PET lahví vede k takzvané chlorové korozi, která v krátké době může samotný kotel i komín zničit.

Zástupci městských úřadů mohou odebírat i vzorky spalin, které budou odesílané do akreditovaných laboratoří.

Nepřehlédněte: Lidé už odpad třídí, města i tak doplácejí

„V případě, že bude zjištěna přítomnost spalovaných PVC látek, bude uložena sankční pokuta. Metoda odběru popela je velmi přesná a stopy spalin po spalování domovního odpadu zůstávají v kotli i po vysypání popela, takže není možné, aby se vzorků ze spalování domovního odpadu dotyčná osoba zbavila," upozornil za hořovický úřad David Grunt.