Středověký jeřáb přepravuje trámy

Oprava krovu současnou technikou by byla obtížná a finančně nákladná. „Jeřáb přežil na Točníku již dvě zimy a několik bouřek. U jeho dřevěné konstrukce hrozilo opotřebování, žádné opravy však prozatím nebyly nutné, ani drobné. Do dnešního dne jsme za jeho pomoci dopravili na střechu hradu 60 kubíků ručně otesaných trámů,“ popsal dosavadní zkušenosti se strojem tesařský mistr Petr Růžička. Ten patří mezi autory unikátního projektu stavby jeřábu, navíc zajišťuje i opravu krovu královského paláce hradu Točník.

Za pomoci středověkého stroje tesaři začali opravovat krov hradu vloni. „Dosud jsme vyměnili trámy ve střední části krovu. Jedná se o dvě vazby a zesilující konstrukci. Letos máme v plánu rozkrýt plášť a opravit krov kolem malé věžičky se zvonem zvané sanktusník,“ popsal postup prací tesařský mistr.

Hrad prezentuje zaniklé umění předků

Oprava krovu hradu Točník je rozdělena do několika etap, práce postupují podle výše přidělovaných dotačních příspěvků. „Akce je financována z fondu na záchranu prostředků národního památkového ústavu a částečně z programu záchrany architektonického dědictví, což je fond ministerstva kultury. Na opravu bylo již přiděleno přibližně 3 milióny korun. Celkové náklady na renovaci dosahují 7 miliónů korun,“ vysvětlil Petr Růžička.
Návštěvníci hradu Točník mají možnost sledovat tesaře nejen při práci, kdy otesávají trámy, ale informační panely před vstupem do hradu prezentují i samotnou stavbu jeřábu. „Těžká technika by při opravách okolí hradu určitě poškodila. Postavit středověký stroj je výborný nápad,“ uvedla návštěvnice památky Alena Novotná.

Tesaři společně s kastelánem hradu připravují další veřejnou prezentaci dřevěného jeřábu, kdy za jeho pomoci tesaři vyzvednou další trámy na střechu hradu. Akce by se měla uskutečnit letos v létě.