Je pátek, 30. května, a děti školní družiny se připravují na staletou tradici, ke které beze sporu patří odemykání studánky. Právě tato akce se stala i tradicí naší školení družiny. Počasí se zdá, že se umoudřilo a my společně mohli vyjít k našemu cíli. Tím byla nedaleká studánka za nemocnicí v lese, kterou děti z 2. oddělení 11. dubna čistily po zimě. Dnes se sem všichni vydali, aby společně studánku otevřeli. „Ani to tu nemůžeme poznat", říkají děti z druhého oddělení. Kolem dokola vysoká tráva, ale studánka zde stojí pořád. Seskupili jsme se kolem studánky, v čele stojí víla Adélka a víla Vojta.
Úvodem několik slov o studánce a její vodě a pak již odemknutí. Odemykání se uskutečnilo i se slavnostními slovy veršů: „Otevíráme, otevíráme studánku, abychom měli vodu do džbánku". A tak Adélka s Vojtou studánku odemkli. Každý něco studánce přál. Aby zůstala nadále čistá, aby měla hodně dobré vody, aby ji nikdo neničil, aby kolem ní nebyl nepořádek. A tak ve chvíli klidu nasloucháme i šepotu lesa a povykování ptáčků. Copak asi oni si povídají, copak přejí té studánce. Zkusili jsme odhadnout a zjistili jsme, že asi to samé jako my. Vždyť i oni ji potřebují. A s nimi ale i lesní zvěř. Společné odemknutí studánky bylo zakončeno známou písní „Jaro dělá …" Pak se již všichni odebíráme na cestu zpáteční. Les krásně voní a ptáčci nám na cestu krásně zpívají. ⋌
Květa Hrbáčková