Městu Beroun se nakonec podařilo dohodnout se společností ČEZ vyjednat dřívější termín dokončení výstavby nové trafostanice. Ta by nově měla být umístěna v přilehlém parku, kde bude kryta zelení a bude tedy minimálně rušit okolní prostředí. „Trafostanice přináší pozitiva i pro obyvatele v okolí školy, protože dojde k posílení přívodu elektrické energie do celé oblasti,“ upozornila starostka Soňa Chalupová na webu města.

Žáci by měli zrekonstruované prostory školy začít plně využívat od nového školního roku. Těšit se mohou na nové šatny, sociální zařízení, učebny či tělocvičnu. Součástí rekonstrukce je rovněž výstavby výtahu pro bezbariérový přístup do všech pater budovy školy. Město na modernizaci školy obdrželo dotaci 90 milionů korun.