„V uvedené době nebudou probíhat odběry, zájemci se však na ně mohou i v příštím týdnu objednávat, a to na telefonním čísle 311 542 225," upřesnila vedoucí sestra hořovického transfuzního oddělení Jana Šrámková.

Transfuzní stanice Nemocnice Hořovice přivítala v loňském roce více než jedenáct tisíc dárců. Tak vysoký zájem lidí o dárcovství řadí na přední místo za celý Středočeský kraj, a to v porovnání 
s transfuzními stanicemi stejného typu.

Velký podíl na tomto úspěchu má řada profesních a zájmových sdružení. Pravidelnými dárci jsou například příslušníci Policie ČR z Berouna a z Rudné nebo studenti berounských středních škol.