Železniční trať, která patří k těm nejvytíženějším, se pomalu rozpadá. SDŽC průběžně investuje do jejích oprav, ale zachrání ji pouze rozsáhlá modernizace. Tu už SDŽC připravuje několik let. Nyní se mluví o započetí výstavby kolem roku 2020 či 2021.

Trať podél Berounky patří k úsekům s nejvyšším potenciálem nárůstu dopravy, limituje ji ale technický stav. Maximální rychlost je v současné době 100 kilometrů v hodině. Velká modernizace by měla přinést zvýšení rychlosti až na 140 kilometrů i navýšení počtu vlaků, které na trase Praha Beroun jezdí.

Kromě zlepšení samotného svršku trati počítá správce s rekonstrukcí mostu přes Berounku v Berouně, s přestavbou železničních stanic Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebaň, Karlštejn a zastávky Všenory s plnou peronizací a s výškou nástupištní hrany 550 mm. Nové má být i zabezpečovací zařízení či trakční vedení. Rychlost vlaků se má zvýšit až na 140 kilometrů v hodině v přímých úsecích.

Součástí rozsáhlé rekonstrukce by měla být také demolice železničních zastávek v Čenošicích, Všenorech a v Srbsku. Nahradit by je měly prosklené přístřešky, které cestující nijak výrazněji neochrání před nepřízní počasí.

Na ochranu tří stejných budov z počátku minulého století, vznikla Iniciativa Zastávky Černošice, Všenory, Srbsko. Občanská iniciativa vznikla v roce 2012 v Černošicích a postupně se rozšířila do dalších obcí na trati z Prahy do Berouna. Jejím cílem je zachovat na trati 171 architektonicky cenné nádražní budovy v uvedených obcích.

„V celé té věci prozatím nemáme zcela jasno. Nebyla to iniciativa našich občanů. Vznikla v Černošicích a ve Všenorech. Koncem loňského roku jsme byli na jednání se SDŽC. Tam jsme se dozvěděli, že podle projektu by se měly stávající budovy zastávek zbourat a nahradit jen skleněnými přístřešky. Kvůli tomu právě vznikla Iniciativa Zastávky Černošice, Všenory, Srbsko, která nechce, aby se dotyčné zastávky zbouraly,“ vysvětlila starostka obce Srbsko Svatava Biskupová.

Uvedené tři zastávky jsou zcela shodné. Jsou zděné a uzavřené. Liší se pouze svojí délkou. V obci Srbsko je zastávka krátká.

„Přístřešek cestující pravděpodobně ochrání před deštěm a sněhem, ale bude tam zima. V naší obci je trochu jiná situace než ve Všenorech či Černošicích. To jsou proti nám velké obce, kde vlakem denně cestuje daleko větší počet obyvatel. Minulý týden jsem byla ve Všenorech na jednání a dozvěděla jsem se, že už jsou se SDŽC domluveni, že jim jejich zastávku zachovají. Že ji opraví, napojí na vodu a kanalizaci. Bude se v ní prodávat tisk a nějaké občerstvení. To u nás nepřichází v úvahu. Od nás jede do Prahy kolem třiceti lidí, a to není moc. Prodej nějakého občerstvení tak nepřichází v úvahu a prodej novin také ne. Tisk si už každý přečte v mobilu,“ vysvětlila Svatava Biskupová s tím, že se SDŽC už nechce o železniční zastávky starat.

Podle ní by Správa dopravní železniční cesty zastávku v Srbsku opravila stejně jako ve Všenorech, ale obec by si ji pak musela vzít do pronájmu a starat se o ní. „Abychom si opravenou zastávku mohli od nich pronajmout, museli bychom vědět, jak ji využít, a to zatím nevíme. Ve Všenorech i Černošicích se mohou zaměřit na její každodenní využití, my bychom se mohli zaměřit pouze na víkendy, kdy k nám přijíždí hodně lidí,“ vysvětlila starostka Srbska.