Půjde o setkání s poskytovateli sociálních a návazných služeb, které připravuje město Hořovice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Hořovice. Půjde o třetí ročník, za město Hořovice ho přiblížila Alena Ratajová. „Předchozí dva ročníky se konaly v rámci tradičního Cibulového jarmarku v budově městského úřadu, bývalé zemědělské školy. Letos bychom chtěli akci pojmout trochu jinak, proto se bude konat na náměstí. Doufáme, že tak bude více otevřena občanům města,“ uvedla Alena Ratajová s tím, že akci doprovodí kulturní program. Vystoupí zaječovská skupina Rocksana 
a sbor Knoflík.

Letošní Představme se! nabídne kromě moderovaných vstupů s jednotlivými poskytovateli sociálních 
a návazných služeb také rozhovor s místostarostkou města Hořovice, paní Janou Šrámkovou nebo rozhovor 
s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Olgou Kebrlovou.