V současnosti se na jejich rekonstrukci snaží získat dotace celkem za necelých 12 milionů korun.

„Žádat budeme o finance na opravu lávky V Kozle, lávky pro pěší přes Litavku a mostu u Venediku," uvedla starostka Berouna Šárka Endrlová.

Lávka V Kozle je ve špatném stavu po loňských povodních, kdy statik doporučil omezit provoz pro 1 chodce. Výstavba nové lávky vyjde podle rozpočtu projektanta na necelé 3 miliony korun.

„V případě lávky u Venediku, která propojuje centrum i velká sídliště Berouna s autobusovým nádražím, se odhadované náklady na rekonstrukci pohybují kolem 2,8 milionů korun. Zde je potřeba zpevnit mostní konstrukce, které narušila loňská povodeň," uvedla Šárka Endrlová.

„Na lávku přes Litavku spojující centrum s nádražím, kde povodeň poškodila uložení nosných konstrukcí, má město vypracovanou projektovou dokumentaci," říká mluvčí radnice Pavla Švédová.

Projektant městu jednoznačně navrhl lávku odstranit. Nová lávka má stát přibližně 6 milionů korun. „Nová lávka je pro obyvatele i návštěvníky města klíčová a pro každodenní život města nezbytná, neboť jde o přístupovou cestu k vlakovému nádraží, zastávkám MHD, parkovišti P&R i do městských částí Jarov a Zavadilka," uvedla městská architektka Dana Vilhelmová. Již na jaře mělo být vypsané výběrové řízení na stavební firmu. Vzhledem k tomu, že v případě získání dotace může Beroun obdržet až 85% vynaložených uznatelných nákladů, vyčká radnice na výsledky tohoto dotačního titulu.