Pozitivní nález nemoci Covid-19, řešil podle starosta města Petr Vychodil spolu s ředitelem školy Evženem Krobem a také hygienickou stanicí již v neděli. Následně padlo rozhodnutí o karanténě třídy, kde se nákaza objevila.

„Dohodli jsme s hygieniky a s ředitelem školy o umístění žáků zmíněné třídy do karantény, spolu s nimi se pak karanténa týká také třech učitelů, kteří třídu učili,“ přiblížil starosta města Petr Vychodil s tím, že další možností bylo, že by žáci z dotčené třídy včetně pedagogů do karantény nemuseli, ale v tom případě by všechny děti a personál musel nosit roušky. „Je podle mne lepší ona desetidenní karanténa třídy, což je sedm až osm vyučovacích dnů. Uvidíme, jaká nastane situace,“ dodal starosta města Petr Vychodil.

V sousedním městě Berouně jsou v karanténě rovněž některé třídy, ale to jedna zdejšího berounského gymnázia a Manažerské akademie, což je střední soukromá škola. Výuka na školách pokračuje dále. Naopak zahájen školní rok nebyl na Střední odborné škole Hlinky.

 „Na Berounsku jedna střední škola posunula začátek školního roku z důvodu karantény pedagogického sboru, u dvou dalších je v každé v karanténě kvůli pozitivitě jednoho studenta celá třída, školy ale jinak fungují standardně,“ sdělila koncem týdne Dana Šalamunová, mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.