V návaznosti na starou lidovou tradici chodily skupinky Tří králů od 1. do 14. ledna po obcích berounského regionu. „Rádi bychom touto cestou poděkovali skautům z berounského střediska Radost a Naděje, KMŠ a všem dobrovolníkům, bez nichž by se sbírka nemohla uskutečnit i těm, co do našich kasiček přispěli nějakou finanční částkou,“ konstatovala Markéta Petříková.

Příspěvek ve výši necelého čtvrt milionu korun podpoří pečovatelskou službu Charity Beroun. Z celkového výtěžku se charitě, která koledování v regionu zaštítila, vrací jen 65 procent. Zbylých pětatřicet procent se rozdělí. Patnáct procent využije na své projekty diecézní Charita, deset procent jde na pomoc potřebným do zahraničí, dalších pět procent na celostátní projekty a zbylých pět procent pokryje náklady na sbírku.