Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí u nás. Sbírky se po celé republice účastní kolem padesáti tisíc koledníků. Její výnos podpoří služby pro seniory, nemocné a handicapované, pro lidi bez domova a v hmotné či sociální nouzi, podobně jako aktivity pro děti. Většina prostředků zůstává v regionu, kde byly vykoledovány. Na Berounsku budou konkrétně určeny na školní pomůcky a aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin a na opravu herních prvků na hřišti azylového domu sv. Josefa v Lochovicích. Další pomocí bude oprava vodovodní přípojky pro nemocného, nízkopříjmového seniora.

Šestnáctý ročník sbírky, při které koledníci vychází do ulic, se uskuteční v termínu 2. až 10. ledna.

„Jsme vděčni každému, kdo se do sbírky zapojí." říká Jitka Papežová z Farní charity Beroun. „Tříkráloví koledníci přicházejí, aby lidem popřáli šťastný nový rok, podarovali kolemjdoucí písničkou a drobných dárkem a poprosili o příspěvek na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou."
Pro případ záměny Tříkrálové sbírky s jinou sbírkou bych ráda upozornila, že Charita ČR je jedinou organizací pověřenou pořádáním sbírky. Ta má ustálená pravidla a o pravosti koledníků je možno se přesvědčit. Není důležité, jak početná skupinka dětí – králů vás přijde navštívit, ani jestli všichni budou v bílém a na hlavách mají zlaté korunky. Budete je moci potkat přesně v období vyhlášeném pro tento rok, v pražské arcidiecézi 2. – 10. 1. 2016. Jednomu přítomnému vedoucímu skupinky musí být více než 15let, zodpovídá za vykoledovanou částku, má u sebe svůj občanský průkaz a Průkaz vedoucího skupiny koledníků s vepsanými údaji o sobě a čísle kasičky. Dále u sebe má Osvědčení o oznámení sbírky vydané Magistrátem hl. m. Praha.

Všichni koledníci budou mít připnutý modrý kulatý odznáček pro koledníky, a s sebou balené cukříky a kalendáře s logem Tříkrálové sbírky a hlavně kolem krku tříkrálové pokladničky. Kasičky jsou bílé, opatřené logem Charity ČR, zapečetěné na berounském Městském úřadě a opatřené číslem, razítkem a podpisem úředníka finančního odboru. Vedoucí skupinek by vám také měl být schopen říct o záměru využití vybraných peněz.