Děti zde zazpívaly několik koled a lidových písní, za což sklidily potlesk od asi třicítky přihlížejících. Po tom, co dostaly od starostky Soni Chalupové malou pozornost, se všichni v čele se s Kašparem, Melicharem a Baltazarem vydali do ulic města. Tříkrálový průvod doprovodili zástupci Charity Beroun, která sbírku zaštiťuje.

Podle koordinátorky sbírky Ivany Vašků z berounské charity výtěžek z letošního koledování podpoří mobilní opatrovnictví, které se poskytuje lidem žijících v odlehlých částech regionu. „Na taková místa zpravidla jezdíme hlavně my. Jde o takzvanou terénní péči, kdy naše ošetřovatelky klienty navštěvují u nich doma. Jde o osoby se zdravotním postižením či klienty, kteří jsou už v seniorském věku,“ upřesnila Vašků.

Přispět potřebným lze hned několika způsoby. „Jednou z možností je vhodit peníze do kasičky. Celý leden lze rovněž posílat peníze přes QR kód či variabilní symbol, který je přímo pro naši charitu. Další způsob je též bankovní převod. Více informací lze najít na našich webových a facebookových stránkách,“ doplnila koordinátorka.

S koledováním letos tradičně pomůžou členové berounského skautského oddílu Radost a naděje. K nim se přidají i dobrovolníci a všichni společně vyrazí do různých lokalit na Berounsku, včetně Tetína, Srbska, Králova Dvora, Nižboru a dalších okolních obcí.

V loňském roce Charitě Beroun lidé darovali rekordní částku přes 251 tisíc korun. Peníze šly na podporu klientů azylových domů, primárně pak na rodiny s dětmi.