Tragédie, která postihla ostrov Haiti, nenechává klidným celý svět. Lidé se snaží podporovat místní obyvatele nejrůznějšími způsoby. Farní charita Beroun oznámila, že na Haiti poputuje i část výtěžku Tříkrálové sbírky.

S tímto rozhodnutím souhlasí i jedna z přispěvatelek, Jana Veselá: „To jsem ráda, že se farní charita rozhodla část peněz věnovat právě na Haiti. Sice jsem slyšela řadu názorů, že peníze potřebují lidí i tady u nás, ale taková tragédie nesmí zůstat bez odezvy celého světa.“

Tříkrálová sbírka se konala v období od 3. do 11. ledna a na Berounsku a Hořovicku se konala již pátým rokem.

„Nejmladším koledníkům, kteří se s maminkami vydali do ulic Berouna, byly sotva tři roky. Do sbírky se zapojily i děti s učitelkami základní školy Hýskov. Nejpočetnější skupinu dobrovolníků již tradičně tvořili Skauti z berounského Skautského střediska Radost a naděje,“ uvedla za berounskou farní charitu Barbora Jakůbková.

Letos na Berounsku a Hořovicku přispěli lidé na charitativní projekty sumou 19 440 korun. „Potěšilo nás, že navzdory ekonomické krizi částka převyšuje výtěžek z loňského roku. “ říká Barbora Jakůbková, koordinátorka sbírky. Část z prostředků bude tedy odeslána na Haiti, více než polovina vybraných peněz ale zůstane v regionu. Kolem 12 tisíc korun pomůže v péči o klienty Stacionáře sv. Anežky pro seniory v Berouně na Závodí.

Stacionář provozuje Farní charita a je určen seniorům z Berouna a okolních obcí, kteří mají z důvodu věku nebo zdravotního stavu sníženou soběstačnost a jejichž situace proto vyžaduje pomoc jiné osoby. Posláním stacionáře je zachovat seniorům vědomí vlastní hodnoty a důstojnosti. Udržovat, popřípadě zlepšovat jejich soběstačnost a psychické i fyzické schopnosti.