Chybět nebudou ani ve Všeradicích. Sbírku zde pořádá Farní charita Řevnice v rámci celorepublikové akce už poosmé a potrvá až do 15. ledna.

Tříkrálová sbírka se letos koná i na Berounsku a začala v neděli v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Králově Dvoře v Počaplech po novoroční mši.
„Na mši v počapelském kostele jsem byla. Zažila jsem tam i půlnoční a moc se mi líbila. I jesličky byly krásné," poznamenala Dagmar Pánková z Berouna.
Po celý další týden se Tříkrálové sbírce budou už tradičně věnovat skauti ze střediska Radost a Naděje během svých podvečerních schůzek.

Tři krále také potkáte v dopoledních hodinách na Husově náměstí v Berouně. S písničkou tam vyrazí děti z Katolické mateřské školy a skupinka koledníků Farní charity Beroun.
V berounském regionu se ale nebude koledovat jen ve velkých městech. Tři krále zastihnete také v pátek 6. ledna v obci Tetín, v Suchomastech a o víkendu pak na Zavadilce a v okolí Lochovic Bítově a v Koněprusích.

Všichni koledníci budou mít úředně zapečetěné kasičky a jeden z nich bude mít také průkaz vydaný Charitou ČR. Za váš příspěvek od nich dostanete bílé zlato. Tříkrálový cukřík je letos v novém obalu. Podlouhlé dutinky vystřídal obdélníkový sáček se symboly sbírky.

Cukrem, kalendáříky a dalšími drobnými dárky Tři králové každý rok děkují těm, kteří přispěli do sbírky na pomoc potřebným lidem.
Sbírku ukončí Tříkrálový koncert pěveckého sboru Comodo v neděli 8. ledna v kostele sv. Václava v Loděnicích. Zde bude Tříkrálová kasičku umístěna u vstupu do kostela.

Všechny pokladničky z Tříkrálové sbírky budou rozpečetěné až na Městském úřadě v Berouně v pátek 13. ledna, kde se spočítá její výtěžek. Její výnos je letos určen na školní pomůcky a aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin, klienty Sociálně aktivizační služby Betlém a k rozvoji této služby.