Pokud tedy chcete přispět, stále máte možnost. „Výnos z kasiček se ihned po ukončení sbírky rozpečetí za dohledu pracovníka městského úřadu a uloží na oficiální celostátní účet, 65 procent celkového výnosu se vrátí zpět do regionu,“ uvedli představitelé Berouna.

V případě města půjdou peníze na podporu Terénní pečovatelské služby Charity Beroun. Zbývajících 35 procent je určeno na rekonstrukci azylového domu pro matky a rodiny s dětmi sv. Maří Magdalény v Kralupech nad Vltavou, sociální bydlení a pomoc rodinám v nouzi a na zdravotní péči v Ugandě.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice, letos se odehrává její dvacátý ročník.