Bavili se i při setkání, které se konalo k týdnu sociálních služeb. K akci se mohli přidat i zájemci z řad veřejnosti. Návštěvníci si prohlédli nejen samotný dům s pečovatelskou službou, vystavené ruční práce seniorů, ale například i kompenzační pomůcky. „Novinkou je trvalá výstava fotografií z divadelních scének, které obyvatelé penzionu nacvičili a předvádějí svým spolubydlícím," představila expozici, která se nachází v jídelně berounského penzionu, jeho ředitelka Miroslava Kučerová.

Seniory potěšily i žačky tanečního souboru ZUŠ V. Talicha, které nabídly lidové tance. Na programu byla i ukázka přístrojové reflexní masáže chodidel. Nechybělo občerstvení v klubovně.