Po oba víkendové dny měli Berouňané možnost předat odpad Technickým službám Beroun. V sobotu se rozjelo deset nákladních aut s kontejnery do různých částí města a občané tak mohli ulehčit svým domovům a zahradám od velkoobjemového odpadu. „Na jaře je zájem větší. To sběru odpadu využívají i místní chataři, kteří tu už v tuto podzimní dobu nejsou,“ sdělil zaměstnanec Technických služeb Miloslav Štětka.

Kontejnery plnil zahradní odpad

Ke kontejnerům přiváželi Berounští hlavně odpad ze svých zahrad a například i části starého nábytku. „Největší část odpadu jsou zbytky ze zahrad, staré koberce a například i kočárek,“ popsal další pracovník technických služeb Karel Hampl.

Sběr odpadu pokračoval

i v neděli, kdy měli občané možnost zbavit se nebezpečného odpadu. „Od rána byl největší zájem o předání odpadu na Závodí v ulici Na hrázi. Lidé nosili zbytky starých barev a baterie,“ líčí zaměstnanec technických služeb Jaroslav Bonka.

Rozmístění kontejnerů v různých ulicích města usnadnilo obyvatelům Berouna předání odpadu. Odpad přiváželi buď na vozíku nebo ho přinášeli v ruce. „Odpad doma třídím. V domácnosti se nám objevují pouze plasty a papír a podle toho také odpad třídíme,“ líčí Martin Gruber z Berouna – Závodí.

Lidé mohou využít služeb EKO dvora

„Objem odpadu, který jsme od občanů převzali, se neliší od předchozích sběrů. Jedná se přibližně o třicet tun velkoobjemového odpadu a nebezpečný odpad bude nutné ještě protřídit podle druhu,“ zhodnotil víkendovou akci Luboš Kácel, ředitel Technických služeb Beroun, a dodal, že další odpad mohou berounští občané předávat do sběrného EKO dvora technických služeb města.