V roce 2010 se v IVS Budy Křivoklátsko o.p.s. uskutečnilo 128 akcí pro veřejnost i žáky a studenty z celé republiky. Jeho ředitelka Jiřina Prošková konkretizovala:"Mohli si zde prohlédnout šest výstav, zúčastnit se exkurzí do nádherné chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko v rámci Evropského dne parků, Dne Země a Dne Stromů."

Křivoklátské Informačně vzdělávací středisko v Budech navštívilo 10 178 turistů (vloni 9 761), z toho 659 cizinců (nejvíce Angličanů, Američanů a Němců). Nejčastější otázky kromě ochrany přírody, výletů a kultury směřovaly opět na bankomat. "Zvláště při špatném počasí dotazy mířily k autobusové zastávce proti poště.Nejenoni mají ten názor, že bybylo třeba jialespoň zastřešit. A také tu citelněchybí spoj do Skryj a Branova," tlumočila nejčastější připomínky turistů Jiřina Prošková.

A co připravilo IVS Budy na rok 2011?

V současné době je zde výstava fotografií Jiřího Seiberta, která byla pro úspěšnost prodloužena do 18.2.2011.Kromě obrázků výtvarného kroužku Pastelka a Paletka ze ZŠ Roztoky Vás čekají výstavy „Okna do minulosti“ – geologická výstava, barevné fotografie Jindřicha Richtera „Lesní zátiší“, „Křivoklátsko, jak ho neznáte“ Jaroslava Konráda a od září do konce roku „Změna klimatu je realitou“.

Pochopitelně nebudou chybět veřejností velmi žádané akce: Den Země, Evropský den parků, Den stromů… "Těším se nashledanou i na dalších exkurzích a přednáškách," dodala Jiřina Prošková.