Součástí výstupu na vrchol Koukolovky je prezentace s předáním pamětních listů, prodej Turistických nálepek, soutěže, country hudba, občerstvení a opékání vuřtů na ohni. Sraz účastníků je v prostoru bývalého lomu a prezentace začne v 10 hodin.

Na Koukolovu horu se vydáte po značených turistických trasách. Na její vrchol jich vede hned několik. Dostanete se tam po zelené turistické značce ze Zdic přes Slavíky, také po naučné stezce i po lesní cestě z Křižatek. Každý účastník výšlapu na Koukolovu horu zaplatí vstupné deset korun.

Na Koukolově hoře čeká na všechny účastníky kromě prezentace také spousta dobré zábavy. „Opět jsme pro ně připravili soutěže, ohýnek a opékání vuřtů a jiné zajímavosti. Také dostanou pamětní list. Letos poprvé je akce zařazena do seriálu Středočeská desítka," upozornila Kája Mužíková.

Koukolova hora je 471 m vysoký kopec mezi vsí Slavíky obce Tmaň a částí Popovice města Králův Dvůr v okrese Beroun. Přes vrchol kopce prochází hranice katastrálních území Tmaň a Popovice u Králova Dvora. Název nese hora podle Viléma Koukola, který byl v 15. století majitelem popovického panství.

K této hoře se váže větší množství pověstí. Vypráví se o loupežnících, kteří zde přepadávali pocestné a poutníky a také se jedna pověst váže k výše zmíněné kapli. Prý zde byla loupežníkem zavražděna nevinná dívka, která se mu později začala zjevovat jako bílá paní. Aby si loupežník ducha udobřil, nechal tuto kapli postavit. Ale ve skutečnosti tomu tak prý není. Kapli nechal postavit v roce 1832 rektor Karlovy Univerzity Antonín Karel Mudroch.